Jobhunting

Start-baan.nl is een jonge onderneming waarin verschillende kwaliteiten en competenties bij elkaar komen en optimaal worden ingezet voor dat ene doel: een reguliere baan voor de kandidaat.

Bij Start-Baan wordt een jarenlange ervaring ingebracht op het gebied van jobfinding/hunting. Op een zeer enthousiaste wijze wordt invulling gegeven aan dit kostbare deel van elk reintegratietraject.

Op snelle wijze wordt individueel een vertrouwensband opgebouwd met de kandidaat waardoor een optimale samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen kan ontstaan. Creativiteit, flexibiliteit en kennis van de sociale kaart worden gecombineerd met een netwerk van klanten en de mogelijkheid dit netwerk te laten renderen en uit te breiden.

Op een doelbewuste en vooral praktische wijze wordt geprobeerd een werkzoekende kandidaat 1 op 1 voor een geinteresseerde werkgever te plaatsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gedegen kennis van reintegratie-instrumenten en een goed regelmatig contact met uitkerende instanties. De kennis wordt door ervaring, studie en contacten in de markt op peil gehouden.

Door de keuze om slechts jobfinding uit te voeren wordt belangrijke tijdwinst geboekt en wordt de beschikbare tijd optimaal ingezet.